Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

US [ [harbor] ] port; przystań