Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

ster na nawietrzną!