Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse brzęcząca moneta, twarda gotówka, gotówka, pieniądz metaliczny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gotówka (w przeciwieństwie do czeków itp.)

Wordnet angielsko-polski

(money in the form of bills or coins
"there is a desperate shortage of hard cash")
gotówka, gotowizna, żywa gotówka
synonim: cash
synonim: hard currency

Słownik internautów

żywa gotówka

Nowy angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Lidia Simbierowicz)

gotówka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In future years, real hard cash will be poured into these rescue mechanisms instead of guarantees.
W przyszłości realna gotówka zasili mechanizmy ratunkowe w miejsce gwarancji.

statmt.org

All of this pushes down the cost of carbon, cuts the cash raised and makes the emissions targets harder to hit.
Wszystko to obniża koszt dwutlenku węgla, obcina przychody i utrudnia osiągniecie celów związanych z poziomami emisji.

statmt.org

One you'd like to turn into a little hard cash?
A możeby go tak „obrócić w konkretny szmal?

A million dollars in hard cash, go's a long way in Mexico.
Milion dolarów w gotówce czeka długa droga do Meksyku.

In future years, real hard cash will be poured into these rescue mechanisms instead of guarantees.
W przyszłości realna gotówka zasili mechanizmy ratunkowe w miejsce gwarancji.

Local brokers offer hard cash, but that Prio was around.
Miejscowy przedstawiciel oferował ciężką kasiorę, ale na przeszkodzie stał Prio.

They get built by hard cash and hard work.
Buduje twarda gotówką i ciężką pracą.

It's my dream to buy Prada pants With hard cash.
To moje marzenie, kupić spodnie od Prady za gotówkę.

I paid hard cash for them.
Kupiłem je i zapłaciłem gotówką.

Orjust plain hard cash liberated from the till?
Czy zwyczajna gotówka wyzwolona z kasy?

Cold, hard cash.
Zimna, twarda gotówka.

If Mr Sykes don't see some cold, hard cash soon, we are Doberman chow.
Jeżeli pan Sykes nie zobaczy, wkrótce chłodnej gotówki, jesteśmy żarciem dla Dobermana.

This is art... ...because I paid hard cash for it.
To jest sztuka... ...ponieważ zapłaciłem za to grubą forsę.

It is true that, despite the increase in funds between the ninth and tenth EDFs, there was a reduction in absolute percentage terms, but as far as hard cash is concerned the actual increase was not insubstantial.
Prawdą jest, że pomimo wspomnianego wzrostu funduszy, nastąpił spadek w zakresie bezwzględnego udziału procentowego, ale jeśli chodzi o faktyczne pieniądze, wzrost był znaczny.