Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

antracyt, węgiel kamienny;

Wordnet angielsko-polski

(a hard natural coal that burns slowly and gives intense heat)
antracyt
synonim: anthracite
synonim: anthracite coal

Słownik środowiska angielsko-polski

węgiel kamienny