Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aktyw, trzon; budownictwo podłoże gruzowe; niezmienny, mocno zakorzeniony; o gruzowatym podłożu; twardy, ostry; pornograficzny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aktywista, mocno zaangażowany, podłoże gruzowe

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

twardy rdzeń

Słownik audio-video Montevideo

ostra, "
twarda"
pornografia

Słownik techniczny angielsko-polski

podłoże gruzowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That will be the case when a new military hard core is created for the EU: permanent, structural cooperation.
Tak się stanie, jeżeli Unia uzyska nowe podstawy systemu wojskowego w postaci stałej współpracy strukturalnej.

statmt.org

Finally, I should like to remind you that these principles constitute the hard core of international law on vested interests.
Wreszcie chciałabym przypomnieć państwu, że zasady te stanowią rdzeń ustawodawstwa międzynarodowego w kwestii praw nabytych.

statmt.org

This report focuses on the hard core of the European Union's interest in the Union for the Mediterranean.
Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy podstawowych elementów zainteresowania Unii Europejskiej Unią na rzecz regionu Morza Śródziemnego.

statmt.org

It is well-known that the German Labour Minister and social democrat, Olaf Scholz, was one of the hard core of objectors in the Council.
Wiadomo, że niemiecki minister pracy i socjaldemokrata Olaf Scholz był jednym z tych, którzy w Radzie wyrażali stanowczy sprzeciw.

statmt.org

Not particularly the world's best design solution for those of us who are real, sort of, hard-core designers, but nonetheless, a fabulous empathic solution for people.
To nie idealny design, nie dla prawdziwego designera. ~~~ Mimo to, było to pełne empatii, prawdziwie ludzkie rozwiązanie.

TED

This place better get ready for some good hard core crotch-on-crotch action.
Niech to miejsce lepiej przygotuje się na dobry hardcore i akcję typu krocze-w-krocze.

Finally, I should like to remind you that these principles constitute the hard core of international law on vested interests.
Wreszcie chciałabym przypomnieć państwu, że zasady te stanowią rdzeń ustawodawstwa międzynarodowego w kwestii praw nabytych.

So hard core you don't feel anything.
Tak twardy rdzeń, że nic nie czujesz!

That will be the case when a new military hard core is created for the EU: permanent, structural cooperation.
Tak się stanie, jeżeli Unia uzyska nowe podstawy systemu wojskowego w postaci stałej współpracy strukturalnej.

This report focuses on the hard core of the European Union's interest in the Union for the Mediterranean.
Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy podstawowych elementów zainteresowania Unii Europejskiej Unią na rzecz regionu Morza Śródziemnego.

The hard core do understand
Twardy rdzeń rozumie.

Human rights, democracy, this hard core: this is what we must promote more vigorously in European foreign policy, instead of looking at things purely from the perspective of the economy.
Prawa człowieka i demokracja, to podstawa: właśnie je musimy wspierać energiczniej w europejskiej polityce zagranicznej zamiast patrzeć na rzeczy wyłącznie z perspektywy gospodarczej.

It is well-known that the German Labour Minister and social democrat, Olaf Scholz, was one of the hard core of objectors in the Council.
Wiadomo, że niemiecki minister pracy i socjaldemokrata Olaf Scholz był jednym z tych, którzy w Radzie wyrażali stanowczy sprzeciw.