Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

"
twarde jądro"
integracji europejskiej