Słownik techniczny angielsko-polski

pęknięcie w strefie utwardzonej (obok spoiny)