Słownik techniczny angielsko-polski

dane w postaci liczb i wykresów, w odróżnieniu od opisów jakościowych