Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mocny napój alkoholowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mocny napój alkoholowy (whisky, wódka, dżin itp.)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, eating and drinking - hardly anything could be more commonplace and self-evident for us.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Nie ma dla nas nic bardziej naturalnego i oczywistego niż jedzenie i picie.

statmt.org

Up until that moment, I had been that classic corporate warrior -- I was eating too much, I was drinking too much, I was working too hard and I was neglecting the family.
Wcześniej byłem klasycznym przykładem żołnierza swojej korporacji: jadłem zbyt wiele, piłem za dużo, pracowałem nazbyt ciężko i zaniedbywałem rodzinę.

TED