Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

budownictwo półpiętro; budownictwo podest; wyładunek; zejście na ląd, przybicie do brzegu, wodowanie; militarny lądowanie; militarny zrzut; militarny desant;

Słownik techniczny angielsko-polski

lądowanie twarde (bez zmniejszania prędkości lądującego obiektu)