Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skrajna lewica;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skrajna lewica

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"
hA: d 'leftn (W polityce) Skrajna lewica The hard left tried to block his nomination (Skrajna lewica usiłowała przeszkodzić w jego nominacji) - Student University of Leeds (1999)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Europe's hard Left has a history of wilful ignorance about human rights in the Soviet era.
Betonowa lewica europejska na za sobą historię celowej ignorancji praw człowieka w czasach Związku Radzieckiego.

statmt.org

But I hit him with the left, and I hit him so hard that his jaw kind of shattered.
A trafiłem z lewej, trochę za mocno, aż roztrzaskałem mu szczękę.

OpenSubtitles

And it's not hard to see that -- the baseline is the first picture on the upper left.
Można to łatwo zauważyć -- linia odniesienia widoczna jest na pierwszym rysunku u góry po lewej stronie.

TED

One could hardly imagine a regional strategy there without Turkey and Russia, but these particular countries are left out of the process.
Trudno jest sobie wyobrazić strategię dla tamtego regionu bez udziału Turcji i Rosji, jednak państwa te pomija się w całym procesie.

statmt.org

Just to put this in terms of generations, because people do find it hard to think of time, Homo erectus left Africa 90,000 generations ago.
Homo erectus opuścił Afrykę 90,:,000 pokoleń temu.

TED

Hard left and right combination! What is keeping him up, Bill?
Kombinacja silnej lewej i prawej. Co go utrzymuje na nogach, Bill?

He takes a hard left to the body.
Bierze ostro w lewo do ciała.

Europe's hard Left has a history of wilful ignorance about human rights in the Soviet era.
Betonowa lewica europejska na za sobą historię celowej ignorancji praw człowieka w czasach Związku Radzieckiego.

A hard left and a right combination.
Kombinacja silnej lewej i prawej.

Hard left and right!
Mocny lewy i prawy.

Harder left, hard left!
Ostro w lewo, ostro w lewo!

Zale follows him to the ropes... ... drives a hard left to the body.
Zale śledzi go do lin ... ... prowadzi ostro w lewo do ciała.