Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mocny alkohol; alkohol wysokoprocentowy;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mocny trunek

alkohol wysokoprocentowy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
hArd 'lIk@rn Wysokoprocentowy napój alkoholowy (np. whiskey lub wódka)
mocny trunek Myers contended that he was not used to hard liquor (Myers utrzymywał, że nie był przyzwyczajony do mocnych trunków) - Time (1980) I can't drink any hard liquor (Nie wolno mi pić żadnego wysokoprocentowego alkoholu) - Funeral [film] (1996)

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

mocna wódka/ gorzała