Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

słabosłyszący

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

głuchawy adj., źle słyszący

osobnik o przytępionym słuchu

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

głuchawy, źle słyszący

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEDOSŁYSZĄCY

GŁUCHAWY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I later discovered I was also hard of hearing, possibly congenitally, in the upper registers.
Później odkryłem także, że słabo słyszę, prawdopodobnie od urodzenia, w górnych rejestrach.

TED

Captions help people with deaf and hard of hearing viewers or for speakers of different languages.
Napisy ułatwiają oglądanie osobom, które nie słyszą lub mają problemy ze słuchem albo posługują się innym językiem.

Google

The 80,000 deaf and hard-of-hearing people in Germany view themselves as a language community and not as a grouping of the handicapped.
80.000 osób głuchych i niedosłyszących w Niemczech traktuje się jako wspólnotę językową, a nie jak grupę niepełnosprawnych.

Goethe Institut

And then you have hearing and smell, which has the throughput of a hard disk.
Następnie słuch i zapach, o przepustowości dysku twardego.

TED

Hardly a week goes by without us hearing about a new terrorist attack or attempted attack, and this is obviously harmful to the well-being of our citizens.
Praktycznie co tydzień słyszymy o nowym ataku terrorystycznym lub próbie ataku, co jest z pewnością szkodliwe z punktu widzenia dobrostanu naszych obywateli.

statmt.org

I'm not crazy, and I'm not hard of hearing either.
Nie jestem szalona... ani nie mam problemów ze słuchem...

Runt, are you still hard of hearing?
Karle, dalej ciężko ci coś usłyszeć?

Are you hard of hearing, Conny?
Masz problem ze słuchem Conny?