Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skrajna prawica;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skrajna prawica

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

" hA: d 'raItn (W polityce) Skrajna prawica The hard right protested against that decision (Skrajna prawica oprotestowała tę decyzję) - Student University of Manchester (1999)

Wordnet angielsko-polski

(the extreme right wing)
skrajna prawica, ultraprawica, radykalna prawica, reakcyjna prawica, ekstremizm prawicowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"Die Hard," right? ~~~ Crazy, great, fun, action-adventure movie in a building.
"Szklana pułapka", szalony film akcji, ale też o facecie próbującym uniknąć rozwodu.

TED

Again, it's kind of coming out of nowhere; it's a little hard to use right now.
Znów, jest czymś co przybyło znikąd, Wciąż jest trochę trudne w użyciu.

TED

My soul followeth hard after thee: Thy right hand upholdeth me.
Boś mi bywał na pomocy; przetoż w cieniu skrzydeł twoich śpiewać będę.

Jesus Army

That is why we are working so hard right now with regard to the content.
Właśnie dlatego obecnie pracujemy tak ciężko nad jego treścią.

statmt.org

Now, launching a moral revolution has got to be hard, right?
Uruchomienie rewolucji moralnej musi być trudne, prawda?

TED

That is why we are working so hard right now with regard to the content.
Właśnie dlatego obecnie pracujemy tak ciężko nad jego treścią.

Braddock takes a left to the body and a hard right to the head!
Braddock przyjął lewego na ciało... i mocnego prawego na głowę!

It's hard right now to know where's the right place.
Po prostu trudno określić, które miejsce będzie najlepsze.

Okay, we got a hard right comin' up at the construction site.
Przed nami ostry skręt w prawo... ...przy placu budowy.

Ice, on the count of three, break hard right.
Ice, na trzy zerwij w prawo.

Another hard right and left, and Monroe is on his heels!
Kolejna mocna prawa i lewa, i Monroe wycofuje się!

Look, I may be tired, but I'm also incredibly hard right now.
Może i jestem zmęczony, ale zarazem niesamowicie twardy.

A hard right hand thrown by the champion.
Mocny prawy wyprowadzony przez mistrza.

Paige, I know things are hard right now.
Paige, wiem, że teraz jest ciężko. Ale tak jest najlepiej.

Another hard right to the face by Zale.
Innym ostro w prawo w twarz przez Zale.

A hard right over the eye by Zale.
Ostro w prawo na oko przez Zale.

But I'm also incredibly hard right now.
Może i jestem zmęczony, ale zarazem niesamowicie twardy.

Up onto the berm, hard right, then go!
Rudy, jedź na nasyp, ostro w prawo i jedźcie dalej.

I'm giving it to him with lefts and a hard right and...
Przykladam mu lewymi i mocno z prawej, i...

The Iceman hits him with a hard right,,, and a left to Monroe's head!
Iceman uderza go potężną prawą... i lewą na głowę Monroe!

Monroe swings and misses, Iceman counters,,, with a hard right hand to the head!
Kombinacje! Monroe kołysze się i pudłuje. Iceman odparowuje... mocną prawą w głowę!

degrees of steering to the hard right, now!
Dobra, zbliżamy się do zakrętu 90 stopni. Teraz.

It's just... it's hard right now.
To jest... Teraz jest ciężko.

Hard right, hard right.
Mocno w prawo, mocno w prawo.