Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nauka ścisła;

Słownik techniczny angielsko-polski

dyscyplina naukowa dobrze ugruntowana, o trwałej, powszechnie akceptowanej aparaturze pojęciowej