Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika samochód ze sztywnym dachem; sztywny dach;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

samochód ze sztywnym dachem, ~metalowy dach zakładany na samochód (gł. sportowy)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are hardly any women right at the top in management positions.
Prawie w ogóle nie ma kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych.

statmt.org

Now why is that top problem so easy and the bottom problem so hard?
Dlaczego problem na górze jest taki łatwy, a ten na dole taki trudny?

TED

The latest changes in position at the top political level in Minsk point to a harder line.
Ostatnie zmiany na najwyższych stanowiskach politycznych w Mińsku wskazują raczej na twardy kurs.

statmt.org

(NL) Mr President, Mr Goebbels, you must know that the Netherlands has hard work and keeping on top of its finances to thank for its strong position.
(NL) Panie Przewodniczący, Panie Pośle Goebbels! Musi Pan wiedzieć, że w Holandii ciężko się pracuje na utrzymanie stabilności finansów, a dzięki temu na silną pozycję naszego kraju.

statmt.org

It is hard to say for sure who will come out on top, Boeing or Airbus, but let us also bear in mind that Russia is starting to feature in this market, and Russia too practises government subvention.
Trudno jednoznacznie powiedzieć kto wygra, Boeing czy Airbus, ale pamiętajmy także, że na tym rynku zaczyna się liczyć Rosja, która również ma subwencje rządowe.

statmt.org