Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) spłukany;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spłukany, bez pieniędzy
be ~ ~ for sth potrzebować czegoś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

spłukany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SYTUACJA: W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Nowy angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Lidia Simbierowicz)

bez grosza, spłukanypot

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it's known for prostitution, violence, drugs: a hard place to grow up.
Miejsce znane z prostytucji, przemocy, narkotyków. ~~~ Trudno tam dorastać.

TED

Only those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Tylko ci, którzy pracują szczególnie ciężko, mogą wykorzystać cały dodatek.

statmt.org

But if we want to make something hard, we come up, "I know, I'm going to make a hard substance.
Ale jeśli chcemy zrobić coś twardego, mocnego, myślimy: "Dobra, chcę zrobić mocny materiał.

TED

We woke up to it a bit late, but we have worked hard to catch up.
Ocknęliśmy się trochę za późno, ale ciężko pracowaliśmy by dogonić resztę.

statmt.org

They'll have a hard time catching up on the spot where they already failed miserably last year,
Będzie im ciężko go dogonić na trasie, gdzie fatalnie pojechali w zeszłym roku.

OpenSubtitles

Now, she's working hard up there for you boys, so be extra nice.
Chłopcy, ona ciężko dla was pracuje, więc bądźcie nad wyraz mili.

There's lot of drunk, hard up men who'll sleep with anything.
Na parkingach jest pełno pijaków, którzy prześpią się z każdą.

I didn't know the Navy was so hard up.
Nie wiedziałem, że marynarka jest w takich kłopotach.

You were so hard up, you practically came on to me.
Byłaś w takim stanie, że praktycznie poleciałaś nawet na mnie.

Boy, these folks are sure hard up for entertainment.
Chłopaki, ich wiara z pewnością nie jest ciężka do rozkręcenia.

She must be very hard up for friends!
Ciężko jej pewnie o przyjaciół!

Why's this guy so hard up for you?
Dlaczego ten gościu chce tak cię dorwać?

He said the perp had something heavy... maybe hard up his sleeve.
Mówił, że sprawca miał coś ciężkiego... może w rękawie.

She's overtired. They work so hard up there.
Jest przemęczona, oni tam tyle pracują.

I'm hard up, girls, but not quite that hard up.
Jestem napalony, dziewczyny, ale nie aż tak bardzo!