Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ostra krytyka, ostre słowa, rozmowa podniesionym tonem;