Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

Ciężka praca jest kluczem do sukcesu.;