Wordnet polsko-angielski

(a small rectangular free-reed instrument having a row of free reeds set back in air holes and played by blowing into the desired hole)
harmonica, mouth organ, harp, mouth harp
synonim: harmonijka
synonim: organki

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOUTH-ORGAN

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

muz. mouth-organ

Nowoczesny słownik polsko-angielski

harmonica