Wordnet angielsko-polski

(a cement that hardens under water
made by heating limestone and clay in a kiln and pulverizing the result)
cement portlandzki
synonim: Portland cement

Słownik nieruchomości angielsko-polski

cement hydrauliczny