Słownik techniczny angielsko-polski

1. podsadzka płynna (piaskowa)
2. podsadzanie podsadzką płynną