Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

technika taran hydrauliczny;

Wordnet angielsko-polski

(a water pump that uses the kinetic energy of flowing water to force a small fraction of that water to a reservoir at a higher level)
pompa hydrauliczna
synonim: hydraulic pump

Słownik techniczny angielsko-polski

taran hydrauliczny