Słownik techniczny angielsko-polski

połączenie rurowe wysokociśnieniowe na dwuzłączkę