Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

budownictwo wodne; inżynieria wodna

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

budownictwo wodne