Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

podłoże węglowodorowe