Wordnet angielsko-polski

(a colorless corrosive gas (HCl) )
chlorowodór

Duży słownik chemiczny

chlorowodór