Słownik techniczny angielsko-polski

otulina niskowodorowa