Słownik techniczny angielsko-polski

cyjanowodór m