Słownik techniczny angielsko-polski

roztwór nadtlenku wodoru, woda utleniona