Wordnet angielsko-polski

(a colorless gas that yields hydroiodic acid in aqueous solution)
jodowodór

Słownik techniczny angielsko-polski

jonowodór m