Słownik techniczny angielsko-polski

stężenie jonów wodorowych