Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia siarkowodór;

Wordnet angielsko-polski

(a sulfide having the unpleasant smell of rotten eggs)
siarkowodór, sulfan

Duży słownik chemiczny

siarkowodór