Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

fizyka pętla histerezy;

Słownik techniczny angielsko-polski

pętla histerezy