Słownik techniczny angielsko-polski

stała materiałowa histerezy