Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'aIs tin Mrożona herbata This was ice tea? (To miała być mrożona herbata) - Game [film] (1997) It's nearly time for summer drinks such as lemonade and ice tea (Wkrótce nadejdzie czas na letnie napoje, takie jak lemoniada i mrożona herbata) - Washington Post (2000)

Wordnet angielsko-polski

(strong tea served over ice)
ice tea
synonim: iced tea