Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(Platon) eternal idea