Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

product and process innovations