Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

interpretation of the vision