Nowoczesny słownik polsko-angielski

like two peas in a pod