Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

uniform electoral procedure