Słownik techniczny angielsko-polski

suszony w piecu piekarniczym