Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. święty kamień Kaaba w Mekce