Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. Kaba; Kaaba