Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

żyd., relig. kabała