Wordnet polsko-angielski

( (Roman Catholic Church) the body of all cardinals of the church
elects and advises the pope)
Sacred College, College of Cardinals, cardinalate, Sacred College of Cardinals
synonim: święte kolegium
synonim: kolegium kardynałów

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(Sacred) College of Cardinals, body of cardinals