Wordnet polsko-angielski

(intense devotion to a particular person)
cult of personality

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

personality cult

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. cult of personality