Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

ever-burning lamp, eternal lamp; (w synagodze) hebr. ner tamid