Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

exchange rate mechanis