Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

under the conditions provided for by Article